Korektury

Nabízím možnost pravopisných i stylistických korektur různých textů v českém jazyce. Zkontroluji Vaše seminární práce, bakalářské a diplomové práce i důležité pracovní dokumenty. Nebudu přitom jen opravovat gramatiku a pravopis, ale zaměřím se i na stylistiku a věcnou správnost. Ráda také zkontroluji lokalizaci Vašich webových stránek.

Kratší korektury (do cca. pěti normostran) zpracuji do druhého dne, delší většinou do čtyř až sedmi dnů. Na konkrétním termínu se domluvíme při zadání zakázky a zavazuji se ho plně respektovat – pokud práci nedodám ve smluvené době, máte nárok na slevu 50 %.

Úpravy provádím dle Vašeho přání buď přímo do textu, nebo v režimu sledování změn. Součástí korektury je také samostatný soubor s komentáři, kde Vám své úpravy podrobně vysvětlím.

Práce na textu pro mě nekončí jeho odevzdáním – ráda Vám zodpovím všechny otázky, které se korektury týkají, nebo prodiskutuji sporné pasáže.

Upřednostňuji dodání textu ve formátu .doc, .docx nebo .pdf, ale v případě potřeby se samozřejmě přizpůsobím Vašim preferencím.

Rádi byste si zkusili, jak taková korektura vypadá? Nabízím korekturu 2-3 normostran na zkoušku, napište mi.