Ceník

Učení

Za jednu lekci (60 minut) si účtuji 320 Kč. V případě dlouhodobé nebo intenzivní výuky je možné se domluvit na individuální ceně.

Korektury

Korektury jsou počítané podle počtu normostran (NS), zaokrouhlených na desetinu normostrany (1 normostrana = 1800 znaků). Při kontrole webových stránek záleží na individuální domluvě. Nabízím slevu pro studenty a neziskové organizace.

Pravopisná korektura Pravopisná a stylistická korektura
1-10 NS 40 Kč/NS 60 Kč/NS
1-30 NS 37 Kč/NS 57 Kč/NS
31 NS a více 35 Kč/NS 55 Kč/NS

Sleva pro studenty 15 %
Sleva pro neziskové organizace 10 %