Dobrý den

vítejte na stránkách určených pro výuku českého jazyka a korekturu českých textů. Nabízím Vám všestrannou pomoc v oblasti českého jazyka.
Rádi byste se naučili základy češtiny nebo se třeba jen procvičili v konverzaci?
Chcete provést korekturu Vašeho překladu, seminární práce nebo dopisu?
Připravujete se na zkoušku pro trvalý pobyt v České republice?
Potřebujete zkontrolovat lokalizaci Vašich webových stránek?


Ať už jde o rychlou konzultaci nebo dlouhodobou výuku, překlad jedné věty nebo kontrolu celé odborné práce, ráda Vám pomůžu.
Rádi byste se naučili základy češtiny nebo se třeba jen procvičili v konverzaci?
Chcete provést korekturu Vašeho překladu, seminární práce nebo dopisu?

Učení

Nabízím Vám výuku češtiny pro cizince, českého jazyka a literatury, dějepisu a latiny. Respektuji Vaše individuální požadavky a přizpůsobím se Vašemu tempu, při výuce využívám pracovní listy i další pomůcky. Poskytnu Vám také dostatek materiálů k domácí přípravě.

Hodiny probíhají přes Skype a vyjdu vstříc Vašemu pracovnímu vytížení – hodila by se Vám výuka brzy ráno nebo naopak pozdě večer? Ráda se s Vámi domluvím.

Čeština pro cizince
Mám zkušenosti s výukou češtiny pro cizince na všech jazykových úrovních, od začátečníků (A1) po velmi pokročilé (C1). Zaměřuji se na všechny složky jazyka, tj. čtení, psaní, poslech a mluvení. Ráda Vám pomůžu s přípravou na nejrůznější jazykové zkoušky a certifikáty, s otázkami k pracovnímu pohovoru nebo s nácvikem běžných denních situací.
Český jazyk a literatura, dějepis
Pomůžu Vám se školní látkou z českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ i SŠ. Nabízím individuální přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy i vysoké školy z češtiny, konzultace i praktické procvičení jednotlivých úkolů. Mám také zkušenosti s přípravou studentů na státní maturitní zkoušku.
Latina
Nabízím konzultace a probrání gramatiky z latiny pro začátečníky a mírně pokročilé.
Korektury

Nabízím možnost pravopisných i stylistických korektur různých textů v českém jazyce. Zkontroluji Vaše seminární práce, bakalářské a diplomové práce i důležité pracovní dokumenty. Nebudu přitom jen opravovat gramatiku a pravopis, ale zaměřím se i na stylistiku a věcnou správnost. Ráda také zkontroluji lokalizaci Vašich webových stránek.

Kratší korektury (do cca. pěti normostran) zpracuji do druhého dne, delší většinou do čtyř až sedmi dnů. Na konkrétním termínu se domluvíme při zadání zakázky a zavazuji se ho plně respektovat – pokud práci nedodám ve smluvené době, máte nárok na slevu 50 %.

Úpravy provádím dle Vašeho přání buď přímo do textu, nebo v režimu sledování změn. Součástí korektury je také samostatný soubor s komentáři, kde Vám své úpravy podrobně vysvětlím.

Práce na textu pro mě nekončí jeho odevzdáním – ráda Vám zodpovím všechny otázky, které se korektury týkají, nebo prodiskutuji sporné pasáže.

Upřednostňuji dodání textu ve formátu .doc, .docx nebo .pdf, ale v případě potřeby se samozřejmě přizpůsobím Vašim preferencím.

Upřednostňuji dodání textu ve formátu .doc, .docx nebo .pdf, ale v případě potřeby se samozřejmě přizpůsobím Vašim preferencím.

Ceník
Učení

Za jednu lekci (60 minut) si účtuji 350 Kč. V případě dlouhodobé nebo intenzivní výuky je možné se domluvit na individuální ceně.

Korektury

Korektury jsou počítané podle počtu normostran (NS), zaokrouhlených na desetinu normostrany (1 normostrana = 1800 znaků). Při kontrole webových stránek záleží na individuální domluvě. Nabízím slevu pro studenty a neziskové organizace.

Pravopisná korektura Pravopisná a stylistická korektura
1-10 NS 40 Kč/NS 60 Kč/NS
1-30 NS 37 Kč/NS 57 Kč/NS
31 NS a více 35 Kč/NS 55 Kč/NS
Sleva pro studenty 15 %
Sleva pro neziskové organizace 10 %
O mně

Vystudovala jsem obor Český jazyk a literatura – Dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala jsem metodický kurz Češtiny pro cizince a kurz lektorských dovedností. Učím češtinu pro cizince také v jazykové škole, jsem členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČJC). Už 7 let jsem soukromým učitelem českého jazyka a literatury a latiny pro české rodilé mluvčí, včetně přípravy na přijímací zkoušky a na státní maturitu. Mám zkušenosti se studenty různého věku a z různých zemí.

Mgr. Pavla Macháčková
Bahnhofplatz 8
6430 Ötztal Bahnhof
Rakousko

E-mail: info@pavlamachackova.cz
cestina-pro-cizince.cz
www.rvp.cz
www.latina-zdarma.cz
www.ceska-poezie.cz